تعمیر و سرویس کمپرسور پیستونی و اویل فری

مجموعه فنی ایران کمپرسور با کادری مجرب آماده ارائه خدماتی از قبیل سرویس و تعمیرات انواع کمپرسور پیستونی و کمپرسور های اویل فری Silent می باشند . لذا جهت کسب اطلاعات بیشتر با دفتر تماس حاصل فرمائید.

1- تعمیرات و سرویس انواع سیلندر خورجینی پیستونی

هواساز 2065 خورجینی - هواساز 2080 خورجینی - هواساز 3065 خورجینی - هواساز 3080 خورجینی - هواساز 3090 خورجینی - هواساز 3095 خورجینی - هواساز 1105 خورجینی - هواساز 2105 خورجینی - هواساز 30120 خورجینی - هواساز 30100 خورجینی و سایر مدل ها

2- تعمیرات و سرویس انواع سیلندر طرح ایتالیایی

هواساز 2055 طرح ایتالیا - هواساز 2065 طرح ایتالیا - هواساز 2065 کورس بلند - هواساز 2070 طرح ایتالیا - هواساز 2080 طرح ایتالیا و سایرمدل های طرح ایتالیایی

3- تعمیرات و سرویس انواع سیلندر ایتالیایی

هواساز آبک ایتالیا - هواساز 2800 آبک ایتالیا - هواساز 3700 آبک ایتالیا - هواساز 4900 آبک ایتالیا - هواساز 5900 آبک ایتالیا- هواساز 6000 آبک ایتالیا - هواساز 7000 آبک ایتالیا و سایر مدل های موجود