عملکرد کمپرسور پیستونی

همه چیز درباره کمپرسور پیستونی

/%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C

کمپرسور پیستونی به عنوان یکی از دستگاه های مهم و ویژه در مشاغل امروزی می باشد که با توجه به نوع آنها و دبی و فشار لازمه باید انتخاب شوند . عملکرد اکثر دستگاه های امروزی توسط مکانیزم باد و هوا می باشد و ابزار های پنوماتیکی که با گسترش صنایع و مشاغل جایگزین نفرات کارگری بیشتر شده اند . یکی از ابزارهای این چنینی می باشند و در ادامه به عملکرد کمپرسور پیستونی می پردازیم.