آموزش پرسنل

اهمیت نگهداری و تعمیرات ادوات و ماشین آلات

/maintenance-and-repair

در این مقاله سعی شده تا با مفاهیم کلی و اصلی نگهداری و تعمیرات ( maintenance and repair ) بیشتر آشنا شده و همچنین مدیران مجموعه ها بتوانند کارکنان خود را بصورت حرفه ای و منطقی در مسیر اتوماسیون کاری به حرکت در آورند . این مجموعه سعی نموده است تا با گرد آوری این مقاله گام کوچکی با بحث مهم نت برداشته باشد .