حفاظت نفوذی کمپرسور

آشنایی با مفهوم حفاظت نفوذی IP

/what-is-ingress-protection-rating

مفهوم IP یا Ingress Protection حفاظت نفوذی می باشد که در تجهیزات الکترونیکی امروزی کاربرد بالایی داشته است زیرا برخی از تجهیزات در مراکز حساس ، اماکن آسیب پذیر یا حتی در صنایع دریایی استفاده می گردند به همین دلیل طراحات تجهیزات باید به یک سری نکات میزان نفوذ برخی عوامل چون ؛ آب ، خاک و ... مقاوم سازی شوند. در زمینه فعالیت مرتبط کمپرسور ها ، می توان به الکتروموتور های آن با درجه نفوذپذیری و ضربه پذیری نگاه ویژه ای داشت.