عدسی کمپرسور

جهت تولید مخازن تحت فشار و یا حتی تانکر های ذخیره سازی نیاز به عدسی مخزن( گپ ) در دو طرف می باشد تا به عنوان فرم دهنده و نگه دارنده فشار باشد. عدسی مخازن معمولاً به صورت پرس و لبه زنی سرد ساخته می شوند پر مصرف ترین عدسی های مخازن در کمپرسور باد می باشدکه برای تولید و ذخیره باد در فشار بالا استفاده می گردند .عدسی کمپرسور باد الپتیکال تحت استاندارد جهانی ASME تولید می گردد این استاندارد که توسط نرم افزار PV ELite قابل تحلیل و بازیابی می باشد و در آزمون های استاندارد از آنها استفاده می گردد.

دسته‌بندی